Hoe vaak moet ik mijn aangepast rijbewijs laten aanpassen?

Mijnrijgeschiktheid rijbewijs aanpassen

Bij Mijnrijgeschiktheid krijgen we regelmatig de vraag van patiënten: “Hoe vaak moet ik mijn rijbewijs laten aanpassen?”. Daar kunnen we helaas geen eenduidig antwoord op geven. Er zijn namelijk veel verschillende factoren die de geldigheidsduur van uw aangepast rijbewijs bepalen.

Hieronder vindt u een overzicht van de factoren die mee bepalen hoe vaak u uw rijbewijs moet laten aanpassen.

1. Uw lichamelijke toestand

Uw aandoening bepaalt voor een groot stuk hoe vaak u uw rijbewijs moet laten aanpassen. Aandoeningen zoals diabetes, epilepsie, nier- en leveraandoeningen, afwijkingen van het hart en bloedvaten, enzovoort dienen nauw opgevolgd te worden door een gespecialiseerd arts. Afhankelijk van de impact van uw aandoening op uw rijgeschiktheid, moet u uw rijbewijs vaker of minder vaak laten aanpassen.

Patiënten met epilepsie bijvoorbeeld moeten in de eerste 5 jaren na hun eerste diagnose elk jaar een nieuw rijbewijs aanvragen. Als er zich in die tijd geen terugval of andere incidenten voordoen dan komen ze in aanmerking voor een aangepast rijbewijs dat 5 jaar geldig is. Mensen met diabetes moeten slechts een keer per 5 jaar hun rijbewijs laten aanpassen.

Daarnaast speelt uw leeftijd ook een belangrijke rol. Hoe hoger uw leeftijd, hoe groter de kans dat u vaker naar het gemeentehuis moet om uw rijbewijs te laten aanpassen. Uw arts neemt hier de finale beslissing over en vermeldt dit op uw rijgeschiktheidsattest.

2. Het verloop van uw ziekte

Een aandoening uit de lijst van 12 aandoeningen in België is meestal voor het leven. Het verloop van uw ziekte bepaalt dus ook hoe vaak u uw rijbewijs moet aanpassen.

U mag op het moment van de aanvraag van een aangepast rijbewijs wel stabiel zijn, een mogelijke nieuwe aanval, bijkomende (negatieve) symptomen, enzovoort beïnvloeden uw rijgeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan een hypo bij diabetes. Daarom moet u zich nauwgezet laten opvolgen door een behandelend arts.

Heeft u een aangepast rijbewijs en krijgt u intussen te maken met een aanval of bijkomende ziektesymptomen? Dan moeten de voorwaarden voor een aangepast rijbewijs herbekeken worden via een controle bij uw arts.

Wees hier vooral eerlijk over naar uw arts en verzekeringsmakelaar toe. Als na een ongeluk blijkt dat u belangrijke informatie (bijvoorbeeld een hypo-aanval) verzwegen hebt voor uw arts en verzekeringsagent, dan kunt u alsnog problemen krijgen met uw verzekering.

3. Het type rijbewijs waarmee u rondrijdt

De Belgische wet onderscheidt bestuurders die een aangepast rijbewijs willen aanvragen in twee groepen. Een rijbewijs van categorie 1 is meestal bestemd voor privégebruik. Onder categorie 2 valt het professionele gebruik.

Chauffeurs die een rijbewijs willen aanvragen voor professioneel gebruik MOETEN verplicht elke 5 jaar op medisch onderzoek om hun rijgeschiktheid te laten controleren. Dit onderzoek gebeurt meestal door een arbeidsgeneesheer of een gespecialiseerd arts van het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA).

Lijdt u als professioneel chauffeur bovendien aan 1 van de 12 aandoeningen die in België uw rijgeschiktheid beïnvloeden? Dan is extra opvolging door uw behandelend arts nodig. Voor professionele bestuurders met diabetes bijvoorbeeld is het rijbewijs slechts 3 jaar geldig.

Meer weten?

Heeft u vragen over uw aangepast rijbewijs of hoe vaak u het moet laten aanpassen? Neem vrijblijvend contact met ons op. We helpen u graag!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin