Attesten

Wilt u een aangepast rijbewijs aanvragen voor uw aandoening?

Geef hier uw e-mailadres in, download uw attesten en laat het invullen door uw behandelend arts.

Vervolgens kan u met dit attest bij de bevoegde instantie (meestal de gemeente waar u woont) uw aangepast rijbewijs aanvragen.

Mijnrijgeschiktheid illustratie header