Nier- en leveraandoeningen

Heeft u een nier- en/of leveraandoening? Pas tijdig uw rijbewijs aan!

Heeft u een nier- en/of leveraandoening? Dan bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Anders bent u bij ongevallen niet verzekerd en kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Vermijd onnodige risico’s, download hier uw attest en laat uw rijbewijs aanpassen.

Mijnrijgeschiktheid aandoening nier en leveraandoeningen

Nier- en leveraandoeningen en de gevolgen voor uw rijbewijs

De diagnose van nier- en leveraandoeningen heeft op verschillende vlakken verregaande gevolgen op uw leven en dat van uw omgeving. Zo ook voor uw rijbewijs.

Bent u gediagnosticeerd met een nier- en/of leveraandoening? Dan bent u volgens de wet verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Doet u dat niet, dan kan dat enkele nare gevolgen met zich meebrengen.

Rijden zonder aangepast rijbewijs na een diagnose staat volgens de wet namelijk gelijk aan rijden met een ongeldig rijbewijs. Bij een ongeval met een onaangepast rijbewijs zal u dus voor de politierechtbank moeten verschijnen.

De politierechter kan u daar op verschillende manieren strafrechtelijk sanctioneren. U riskeert mogelijk:

  • een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
  • een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daar stopt het niet, want naast de strafrechtelijke sancties is het mogelijk dat de verzekering de schade van het ongeval bij u komt verhalen. Deze bedragen zijn niet min, want ze kunnen oplopen tot € 31.000 en in sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering.

Nier- en/of leveraandoening? Dit moet u doen

Bij diagnose van een nier- en/of leveraandoening dient u zo snel mogelijk de volgende twee zaken in orde brengen:

Om een aangepast rijbewijs te verkrijgen, dient u eerst een rijgeschiktheidsattest te laten invullen door uw behandelende arts. Deze zal u doorverwijzen naar een internist voor advies betreffende uw rijgeschiktheid en de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Met dit attest kan u vervolgens bij de bevoegde instantie (de gemeente waar u woont bijvoorbeeld) aankloppen voor de nodige aanpassingen.

Rijbewijs privé en professioneel gebruik

Een aangepast rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs een stempel ‘nier- en/of leveraandoening’ krijgt. De aanpassing houdt voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur in.

Zowel voor een rijbewijs uit groep 1 (rijbewijs A3, A, B, B+E of G) als een rijbewijs uit groep 2 (rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E) bepaalt de internist de mate waarin u geschikt bent om te rijden en de geldigheidsduur van uw rijbewijs. Deze kan maximaal 2 jaar bedragen.

Meer weten over een rijbewijs voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

Ernstige nieraandoeningen waarvoor u dialyse moet ondergaan kunnen invloed hebben op de mate waarin u medisch gezien geschikt bent om een voertuig te besturen.

Nier- en of leveraandoeningen kunnen slaperigheid, verminderde concentratie en vertraagde reflexen veroorzaken. Bovendien kan uw bewustzijn ook verminderen door uw aandoening.

Wanneer bent u als patiënt met een nier- of leveraandoening dan rijgeschikt? Na de diagnose hoeft u niet opnieuw een rijexamen af te leggen. Een internist stelt vast in welke mate u medisch gezien geschikt bent om te rijden.

Indien u aan een ernstige chronische nier- en/of leveraandoening lijdt, kan u rijgeschikt worden verklaard wanneer u onder regelmatige geneeskundig toezicht staat.