Neurologische aandoeningen

Heeft u een neurologische aandoening? Pas uw rijbewijs aan!

Heeft u een neurologische aandoening? Dan bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Download hier uw attest om risico’s te vermijden.

Mijnrijgeschiktheid aandoening neurologische aandoeningen

Neurologische aandoeningen en de gevolgen voor uw rijbewijs

Neurologische aandoeningen zoals Parkinson, de ziekte van Alzheimer of een beroerte hebben verregaande gevolgen op uw leven en dat van uw omgeving. Neurologische aandoeningen brengen ook veranderingen voor uw rijbewijs met zich mee.

Heeft u een neurologische aandoening? Dan bent u volgens de wet verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Doet u dat niet, dan kan dat enkele nare gevolgen hebben.

Kreeg u de diagnose van Parkinson, Alzheimer of een andere neurologische aandoening? Dan is rijden zonder aangepast rijbewijs volgens de wet gelijk aan rijden met een ongeldig rijbewijs. Bij een ongeval met een onaangepast rijbewijs zal u voor de politierechtbank moeten verschijnen.

De politierechter kan u daar op verschillende manieren strafrechtelijk sanctioneren. U riskeert mogelijk:

 • een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
 • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
 • en indien nodig, een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daar stopt het niet, want naast de strafrechtelijke sancties is het mogelijk dat de verzekering de schade van het ongeval bij u komt verhalen. Deze bedragen zijn niet min, want ze kunnen oplopen tot € 31.000 en in sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering.

Een neurologische aandoening? Dit moet u doen

Bij diagnose van een neurologische aandoening dient u twee zaken in orde te brengen:

 • download hier uw attest om een rijbewijs met vervaldatum aan te vragen;
 • controleer en optimaliseer uw verzekeringen om risico’s te vermijden én niet onnodig veel premies te betalen.

Om een aangepast rijbewijs te verkrijgen, dient uw neuroloog eerst een rijgeschiktheidsattest in te vullen. De arts bepaalt in welke mate u geschikt bent om te rijden én de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Indien u als gevolg van uw neurologische aandoening een verminderde functionele vaardigheid heeft om veilig een motorvoertuig te besturen, bepaalt CARA de mate waarin u rijgeschikt bent en de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Met het attest van uw arts kan u bij de bevoegde instantie (de gemeente waar u woont bijvoorbeeld) de nodige aanpassingen aan uw rijbewijs laten doorvoeren.

Rijbewijs privé en professioneel gebruik

Een aangepast rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs een stempel ‘neurologische aandoening’ krijgt. De aanpassing houdt voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur in.

Voor een rijbewijs groep 1 (rijbewijs A3, A, B, B+E of G) of groep 2 (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E) kan u een aangepast rijbewijs aanvragen als u minstens een jaar vrij bent van neurologische afwijkingen. Het medisch attest van uw neuroloog of CARA bepaalt de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Meer weten over de verschillende rijbewijzen voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

Het is niet nodig om na een diagnose van een neurologische aandoening zoals Parkinson of Alzheimer opnieuw uw rijexamen af te leggen.

De neuroloog bepaalt na een onderzoek in welke mate u medisch geschikt bent om een voertuig te besturen. Met het medisch attest bepaalt de arts de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Heeft u een neurologische aandoening? Dan krijgt u wellicht toch relatief vlot een aangepast rijbewijs:

 • Als u voor een periode van minstens 6 maanden geen plotselinge bewustzijnsstoornis, een dissociatieve of acute stoornis van de hersenfuncties heeft gehad die leiden tot afwijkingen in het gedrag, plotseling functieverlies, stoornissen in het oordeels-, aanpassings- of perceptievermogen of de psychomotorische acties.
 • Als u lijdt aan schizofrenie en minstens 2 jaar recidivevrij bent, over voldoende ziekte-inzicht beschikt en de defecttoestand van lichte aard is.
 • Als u last heeft van waanstoornissen zonder dat u onberekenbaar, agressief of impulsief gedrag vertoont en als uw medicatie uw rijgedrag niet beïnvloedt.
 • Als u lijdt aan een tijdelijke, belangrijke of terugkerende stemmingsstoornis van het manische, depressieve of gemengde type en minstens 6 maanden recidivevrij bent, onder regelmatig geneeskundig toezicht staat en bovendien volledig inzicht heeft in uw aandoening.

Personen met een persoonlijkheidsstoornis die een ernstig psychiatrisch toestandsbeeld vertonen dat het oordeelsvermogen negatief beïnvloedt, kunnen niet rijgeschikt worden verklaard.

Over welke neurologische aandoening gaat het?

Onder neurologische aandoeningen vallen aandoeningen van het centraal of perifeer zenuwstelsel, de hersenen, het ruggenmerg en de bezenuwing naar ledematen en lichaamsdelen.

Het gaat over:

 • aangeboren afwijkingen;
 • afwijkingen ten gevolge van een ongeval;
 • een tumor of hersengezwel;
 • een herseninfarct, hersenbloeding of een beroerte;
 • een infectie/ontsteking van de hersenen;
 • fysieke of psychische degeneratieve aandoeningen zoals: Multiple Sclerose, dementie, Parkinson, spierziekten en ziekte van Alzheimer;
 • drugs-, alcohol-, of CO-intoxicatie;
 • zuurstofgebrek in de hersenen ten gevolge van verdrinking, verstikking, hartstilstand …

Deze aandoeningen kunnen enkele functiestoornissen tot gevolg hebben die noodzakelijk zijn om op een veilige manier een voertuig te besturen:

 • (tijdelijke) krachtsvermindering, verlies van gevoel of verlamming in de ledematen;
 • coördinatiestoornissen van bewegingen;
 • cognitieve stoornissen zoals afwijkingen in het oordeelsvermogen, de aandacht en concentratie, het geheugen, de reactiesnelheid, de oriëntatie, de waarnemingen, het gedrag en het aanpassingsvermogen;
 • gezichtsaandoeningen zoals de gezichtsscherpte en het gezichtsveld.

Personen met een verminderde functionele vaardigheid om veilig een motorvoertuig te besturen, verwijzen we graag door naar de website van CARA.