Locomotorische aandoeningen

Heeft u een locomotorische aandoening? Pas tijdig uw rijbewijs aan!

Heeft u een locomotorische aandoening? Dan bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Anders bent u bij ongevallen niet verzekerd en kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Vermijd onnodige risico’s, download hier uw attest en laat uw rijbewijs aanpassen.

Mijnrijgeschiktheid aandoening locomotorische aandoeningen

Locomotorische aandoeningen en de gevolgen voor uw rijbewijs

Locomotorische aandoeningen hebben op verschillende vlakken verregaande gevolgen op uw leven en dat van uw omgeving. Zo ook voor uw rijbewijs.

Heeft u een locomotorische aandoening? Dan bent u volgens de wet verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Doet u dat niet, dan kan dat enkele nare gevolgen met zich meebrengen.

Rijden zonder aangepast rijbewijs na diagnose staat volgens de wet namelijk gelijk aan rijden met een ongeldig rijbewijs. Bij een ongeval met een onaangepast rijbewijs zal u dus voor de politierechtbank moeten verschijnen.

De politierechter kan u daar op verschillende manieren strafrechtelijk sanctioneren. U riskeert mogelijk:

  • een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
  • een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daar stopt het niet, want naast de strafrechtelijke sancties is het mogelijk dat de verzekering de schade van het ongeval bij u komt verhalen. Deze bedragen zijn niet min, want ze kunnen oplopen tot € 31.000 en in sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering.

Locomotorische aandoening? Dit moet u doen

Bij diagnose van een locomotorische aandoening dient u zo snel mogelijk de volgende twee zaken in orde brengen:

Om een aangepast rijbewijs te verkrijgen, dient u eerst een rijgeschiktheidsattest te laten invullen door CARA. Met dit attest bepalen de specialisten van CARA de mate waarin u rijgeschikt bent en of uw rijbewijs een aangepaste geldigheidsduur moet krijgen.

CARA kan eveneens oordelen dat u uw wagen moet uitrusten met extra hulpmiddelen. Al deze bevindingen worden door CARA opgenomen in het rijgeschiktheidsattest.

Met dit attest kan u vervolgens bij de bevoegde instantie (de gemeente waar u woont bijvoorbeeld) aankloppen voor de nodige aanpassingen.

Rijbewijs privé en professioneel gebruik

Een aangepast rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs een stempel ‘locomotorische aandoening’ krijgt. De aanpassing houdt voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur in.

Zowel voor een rijbewijs uit groep 1 (rijbewijs A3, A, B, B+E of G) als een rijbewijs uit groep 2 (rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E) bepaalt CARA de mate waarin u geschikt bent om een voertuig te besturen en, indien nodig, de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Meer weten over een rijbewijs voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

Om te bepalen of u als patiënt met een locomotorische aandoening rijgeschikt bent, moet u zich laten onderzoeken door een gespecialiseerd geneesheer van CARA. Deze stelt vast in welke mate u medisch gezien geschikt bent om te rijden.

CARA zal in haar beoordeling rekening houden met de rijbewijscategorie, het type van voertuig, de gebruiksvoorwaarden, het moment waarop u het voertuig wil gebruiken, de actieradius en het gebruik van orthesen of prothesen.

Voor meer informatie over een rijbewijs voor mensen met locomotorische aandoeningen verwijzen we u graag door naar de website van CARA.