Implantaten

Heeft u één of meerdere implantaten?

Heeft u één of meerdere implantaten? Dan bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Anders bent u bij ongevallen niet verzekerd en kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Vermijd onnodige risico’s, download hier uw attest en laat uw rijbewijs aanpassen.

Mijnrijgeschiktheid aandoening implantaten

Implantaten en de gevolgen voor uw rijbewijs

Het staat vast dat implantaten verregaande gevolgen hebben op verschillende vlakken voor u en uw omgeving. Uw leven verandert hard, ook op gebieden waar u mogelijk niet meteen aan denkt.

Als patiënt met implantaten bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Zo niet, dan loopt u het risico op enkele vervelende gevolgen.

Wanneer u uw rijbewijs niet laat aanpassen na plaatsing van het implantaat/de implantaten, rijdt u eigenlijk rond met een ongeldig rijbewijs. En dat is strafbaar. Bij een ongeval zal u bijgevolg voor de politierechtbank moeten verschijnen.

In de politierechtbank riskeert u verschillende strafrechtelijke sancties zoals:

  • een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
  • en indien nodig, een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij bij u komt aankloppen voor de schade van het ongeval. Dus naast de strafrechtelijke sancties hangt er mogelijk een schadeclaim van € 31.000 boven uw hoofd. In het slechtste geval kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering door de verzekeringen.

Één of meerdere implantaten? Bescherm uzelf

Na de plaatsing van het implantaat/de implantaten dient u zo snel mogelijk de volgende twee zaken in orde brengen:

Om een aangepast rijbewijs te verkrijgen, dient u eerst een rijgeschiktheidsattest te laten invullen door CARA. Met dit attest bepalen de specialisten van CARA de mate waarin u rijgeschikt bent en of uw rijbewijs een aangepaste geldigheidsduur moet krijgen.

CARA kan eveneens oordelen dat u uw wagen moet uitrusten met extra hulpmiddelen. Al deze bevindingen worden door CARA opgenomen in het rijgeschiktheidsattest.

Met dit attest kan u vervolgens bij de bevoegde instantie (de gemeente waar u woont bijvoorbeeld) aankloppen voor de nodige aanpassingen.

Rijbewijs privé en professioneel gebruik

Een aangepast rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs een stempel ‘implantaten’ krijgt. De aanpassing houdt voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur in.

Zowel voor een rijbewijs uit groep 1 (rijbewijs A3, A, B, B+E of G) als een rijbewijs uit groep 2 (rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E) bepaalt CARA de mate waarin u geschikt bent om een voertuig te besturen en, indien nodig, de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Meer weten over een rijbewijs voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

Om te bepalen of u rijgeschikt bent, zal u op controle moeten bij een geneesheer van CARA. Deze stelt vast in welke mate u medisch gezien geschikt bent om te rijden.

Na een controle van CARA en mits een verslag van de behandelende geneesheer-specialist en een regelmatig geneeskundig toezicht kan u rijgeschikt worden verklaard.

CARA zal in haar beoordeling rekening houden met de rijbewijscategorie, het type van voertuig, de gebruiksvoorwaarden, het moment waarop u het voertuig wil gebruiken, de actieradius en het gebruik van orthesen of prothesen.

Voor meer informatie over een rijbewijs voor mensen met locomotorische aandoeningen verwijzen we u graag door naar de website van CARA.