Geestelijke aandoeningen

Heeft u een geestelijke aandoening?

Gaat u door het leven met een geestelijke aandoening? Dan bent u volgens de wet verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Anders bent u bij ongevallen niet verzekerd en kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Vermijd onnodige risico’s, download hier uw attest en laat uw rijbewijs aanpassen.

Mijnrijgeschiktheid aandoening geestelijke aandoeningen

Geestelijke aandoeningen en de gevolgen voor uw rijbewijs

Leven met een geestelijke aandoening zoals schizofrenie, psychose of angststoornissen heeft verregaande gevolgen op uw leven en dat van uw omgeving. Uw leven verandert hard. Ook op vlakken waar u niet meteen aan denkt. Heeft u bijvoorbeeld al aan uw rijbewijs gedacht?

Als patiënt met een geestelijke aandoening bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Zo niet, dan loopt u risico op enkele vervelende gevolgen.

Wanneer u uw rijbewijs niet laat aanpassen na een diagnose dan rijdt u volgens de wet rond met een ongeldig rijbewijs. En dat is strafbaar. Bij een ongeval zal u bijgevolg voor de politierechtbank moeten verschijnen.

In de politierechtbank riskeert u verschillende strafrechtelijke sancties zoals:

  • een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
  • en indien nodig, een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij bij u komt aankloppen voor de schade van het ongeval. Dus naast de strafrechtelijke sancties hangt er mogelijk een schadeclaim van € 31.000 boven uw hoofd. In het slechtste geval kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering door de verzekeringen. Het is zeer moeilijk om van zulke financiële en mentale katers te herstellen.

Een geestelijke aandoening? Bescherm uzelf!

Kreeg u een diagnose van een geestelijke aandoening? Dan moet u zo snel mogelijk twee zaken in orde brengen:

Om een rijbewijs met vervaldatum aan te vragen, heeft u een rijgeschiktheidsattest van uw behandelend arts nodig. De arts stelt vast in welke mate u geschikt bent om te rijden.

Indien u door uw geestelijke aandoening een verminderde vaardigheid heeft om veilig met een gemotoriseerd voertuig te rijden, dan bepaalt CARA de mate waarin u rijgeschikt bent én de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Heeft u een attest om uw rijbewijs te laten aanpassen? Dan kunt u met dit attest een aangepast rijbewijs aanvragen bij de bevoegde instantie van de gemeente waar u woont.

Rijbewijs privé en professioneel gebruik

Een aanpassing van uw rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs de stempel ‘geestelijke aandoening’ krijgt. De aanpassing is voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur.

De geldigheidsduur voor eender welke categorie (groep 1: rijbewijs A3, A, B, B+E, G of groep 2: rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E of D+E) wordt bepaald door uw behandelend arts, een neuroloog of een psychiater, afhankelijk van uw aandoening.

Meer weten over een rijbewijs voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

Heeft u een geestelijke aandoening? Dan bent u in principe medisch gezien niet geschikt om te rijden. Toch zijn er uitzonderingen mogelijk waardoor u een aangepast rijbewijs kan verkrijgen.

Uw geneesheer zal u doorverwijzen naar een psychiater voor psychiatrisch advies betreffende uw rijgeschiktheid. De resultaten van dit verslag bepalen in welke mate u geschikt bent om een voertuig te besturen én de eventuele geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Patiënten met de volgende ziektebeelden krijgen doorgaans wel eenvoudig een aangepast rijbewijs:

  • Als u voor een periode van minstens 6 maanden geen plotselinge bewustzijnsstoornis, een dissociatieve of acute stoornis van de hersenfuncties heeft gehad die leiden tot afwijkingen in het gedrag, plotseling functieverlies, stoornissen in het oordeels-, aanpassings- of perceptievermogen of psychomotorische acties.
  • Als u lijdt aan schizofrenie en minstens 2 jaar niet hervallen bent, over voldoende ziekte-inzicht beschikt en de defecttoestand van lichte aard is.
  • Als u last heeft van waanstoornissen zonder dat u onberekenbaar, agressief of impulsief gedrag vertoont en dat uw medicatie uw rijgedrag niet beïnvloedt.
  • Als u lijdt aan een tijdelijke, belangrijke of terugkerende stemmingsstoornis van het manische, depressieve of gemengde type en minstens 6 maanden niet hervallen bent, onder regelmatig geneeskundig toezicht staat en bovendien volledig inzicht heeft in uw aandoening.

Patiënten met een persoonlijkheidsstoornis die een ernstig psychiatrisch toestandsbeeld vertonen dat het oordeelsvermogen negatief beïnvloedt, kunnen niet rijgeschikt worden verklaard.

Personen met een verminderde functionele vaardigheid om veilig een gemotoriseerd voertuig te besturen, verwijzen we graag door naar de website van CARA.