Gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen

Gebruikt u alcohol, drugs of geneesmiddelen?

Gebruikt u alcohol, drugs of geneesmiddelen? Dan bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Anders bent u bij ongevallen niet verzekerd en kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Vermijd onnodige risico’s, download hier uw attest en laat uw rijbewijs aanpassen.

Mijnrijgeschiktheid aandoening gebruik alcohol drugs en geneesmiddelen

Gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen en de gevolgen voor uw rijbewijs

Het staat vast dat het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen verregaande gevolgen heeft op verschillende vlakken voor u en uw omgeving. Er zijn mogelijk ook gevolgen waar u niet meteen aan denkt, zoals de (on)geldigheid van uw rijbewijs en de gevolgen voor uw aansprakelijkheid en verzekering. Eén vergetelheid kan vaak dramatische gevolgen hebben die u een leven met zich meedraagt.

Als gebruiker van alcohol, drugs of geneesmiddelen bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Zo niet, dan loopt u het risico op enkele vervelende gevolgen.

Wanneer u uw rijbewijs niet laat aanpassen, rijdt u eigenlijk rond met een ongeldig rijbewijs. En dat is strafbaar. Bij een ongeval zal u bijgevolg voor de politierechtbank moeten verschijnen.

In de politierechtbank riskeert u verschillende strafrechtelijke sancties zoals:

  • een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
  • en indien nodig, een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij bij u komt aankloppen voor de schade van het ongeval. Dus naast de strafrechtelijke sancties hangt er mogelijk een schadeclaim van € 31.000 boven uw hoofd. In het slechtste geval kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering door de verzekeringen.

Gebruikt u alcohol, drugs of geneesmiddelen? Bescherm uzelf

Wanneer u regelmatig alcohol, drugs of specifieke geneesmiddelen gebruikt, dient u zo snel mogelijk de volgende twee zaken in orde brengen:

Om een aangepast rijbewijs te verkrijgen, dient u eerst een rijgeschiktheidsattest te laten invullen door uw behandelend arts. Hij of zij bepaalt de mate waarin u geschikt bent om een voertuig te besturen en de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Met dit attest kan u vervolgens bij de bevoegde instantie (de gemeente waar u woont bijvoorbeeld) aankloppen voor de nodige aanpassingen.

Rijbewijs privé en professioneel gebruik

Een aangepast rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs een stempel ‘gebruiker van alcohol, drugs en geneesmiddelen’ krijgt. De aanpassing houdt voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur in.

Zowel voor een rijbewijs uit groep 1 (rijbewijs A3, A, B, B+E of G) als een rijbewijs uit groep 2 (rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E) bepaalt uw arts de mate waarin u geschikt bent om een voertuig te besturen en, indien nodig, de geldigheidsduur van uw rijbewijs. Deze kan maximaal 3 jaar bedragen.

Meer weten over een rijbewijs voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

Bij het voorschrijven van geneesmiddelen zal uw arts nagaan welke invloed deze geneesmiddelen afzonderlijk en in combinatie hebben met andere geneesmiddelen en/of alcohol op uw rijgeschiktheid. Hij zal u daarover inlichten.

In principe kan u rijgeschikt worden verklaard indien u:

  • alcoholverslaafde bent en na een periode 6 maanden bewezen onthouding kan aantonen.
  • verslaafd bent aan psychotrope stoffen of er overmatige gebruik van heeft gemaakt en na een periode van 6 maanden bewezen onthouding kan aantonen.

Indien u verslaafd bent aan alchohol of psychotrope stoffen en u zich niet kan onthouden wanneer u een voertuig bestuurt, kan u niet rijgeschikt worden verklaard.