Epilepsie

Heeft u epilepsie?

Kreeg u de diagnose van epilepsie? Dan bent u volgens de wet verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Anders rijdt u onwettig én onverzekerd rond. Vermijd risico’s en download hier uw rijgeschiktheidsattest.  

Mijnrijgeschiktheid aandoening epilepsie

Epilepsie en de gevolgen voor uw rijbewijs

Een diagnose van epilepsie heeft vaak verregaande gevolgen op uw leven en dat van uw naasten. Er zijn mogelijk ook gevolgen waar u niet meteen aan denkt, zoals de (on)geldigheid van uw rijbewijs en de gevolgen voor uw aansprakelijkheid en verzekering. Eén vergetelheid kan vaak dramatische gevolgen hebben die u een leven met zich meedraagt.

Als patiënt met epilepsie bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Als u dat niet doet, dan rijdt u rond met een ongeldig rijbewijs. En dat is strafbaar. Bij een ongeval zal u bijgevolg voor de politierechtbank moeten verschijnen.

In de politierechtbank riskeert u verschillende strafrechtelijke sancties zoals:

  • een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
  • en indien nodig, een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij bij u komt aankloppen voor de schade van het ongeval. Dus naast de strafrechtelijke sancties hangt er mogelijk een schadeclaim van € 31.000 boven uw hoofd. In het slechtste geval kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering door de verzekeringen. Dergelijke financiële gevolgen zijn vaak onmogelijk om te dragen.

Epilepsie? Bescherm uzelf

Na de diagnose van epilepsie dient u zo snel mogelijk twee zaken in orde brengen:

  • download hier uw attest om een rijbewijs met vervaldatum aan te vragen;
  • controleer en optimaliseer uw verzekeringen om risico’s te vermijden én niet onnodig veel premies te betalen.

Om een rijbewijs met vervaldatum aan te vragen, heeft u een rijgeschiktheidsattest van uw neuroloog nodig. De arts stelt vast in welke mate u geschikt bent om te rijden. Vervolgens kan u met dit attest een aangepast rijbewijs aanvragen bij de bevoegde instantie van de gemeente waar u woont.

Rijbewijs privé en professioneel gebruik

Een aanpassing van uw rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs de stempel ‘epilepsie’ krijgt. De aanpassing is voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur.

Voor eender welke categorie (groep 1: rijbewijs A3, A, B, B+E, G of groep 2: rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E of D+E) bedraagt de geldigheidsduur bij eerste afgifte 1 jaar. U zal nadien voor een periode van 5 jaar jaarlijks een nieuw rijbewijs moeten aanvragen. Pas na 5 jaar kan u een rijbewijs met een geldigheidsduur van 5 jaar aanvragen.

De geldigheidsduur is afhankelijk van persoon tot persoon.

Bent u ouder dan 50 jaar? Dan is deze geldigheidsduur beperkt tot een maximum van 3 jaar. Uw neuroloog bepaalt in welke mate u geschikt bent om te rijden.

De verlenging van de geldigheidsduur van uw rijbewijs gebeurt niet automatisch. Hiervoor dient u tijdig een afspraak te maken bij uw neuroloog zodat u voor vervaldatum een nieuw rijbewijs kan aanvragen. Bij een nieuwe aanval dient u uw neuroloog op de hoogte te brengen en bent u genoodzaakt uw aangepast rijbewijs terug in te leveren.

Meer weten over een rijbewijs voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

Werd u gediagnosticeerd met epilepsie? Dan bent u medisch gezien niet geschikt om te rijden. Toch zijn er uitzonderingen mogelijk waardoor u een aangepast, tijdelijk rijbewijs kan verkrijgen. Uw neuroloog bepaalt in welke mate u geschikt bent om te rijden.

Een aangepast rijbewijs wordt mogelijk toegekend aan personen met epilepsie die:

  • een éénmalige, niet uitgelokte epilepsie-aanval hebben gehad én sinds 5 jaar geen nieuwe aanvallen van epilepsie meer hebben ervaren.
  • een éénmalige uitgelokte aanval hebben gehad ten gevolge van een aanwijsbare en vermijdbare oorzaak én over een periode van 1 jaar (in uitzonderlijke gevallen zelfs 6 maanden) geen nieuwe epilepsie-aanvallen meer hebben ervaren.
  • ongeacht de vorm van hun epilepsie, na een periode van 10 jaar (in uitzonderlijke gevallen zelfs 2 jaar) geen aanvallen meer hebben ervaren.

Voor meer informatie over epilepsie verwijzen wij u graag door naar de Epilepsie Liga.