Diabetes

Heeft u diabetes? Pas tijdig uw rijbewijs aan!

Heeft u diabetes? Dan bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Download hier uw attest en controleer of u voldoende verzekerd bent om financiële risico’s te vermijden.

Mijnrijgeschiktheid aandoening diabetes

Diabetes en de gevolgen voor uw rijbewijs

De diagnose van suikerziekte heeft op verschillende vlakken verregaande gevolgen op uw leven en dat van uw omgeving. Zo ook voor uw rijbewijs.

Bent u gediagnosticeerd met diabetes? Dan bent u volgens de wet verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Doet u dat niet, dan kan dat nare gevolgen met zich meebrengen.

Rijden zonder aangepast rijbewijs na een diagnose van diabetes staat volgens de wet namelijk gelijk aan rijden met een ongeldig rijbewijs. Bij een ongeval met een onaangepast rijbewijs zal u dus voor de politierechtbank moeten verschijnen.

De politierechter kan u daar op verschillende manieren strafrechtelijk sanctioneren. U riskeert mogelijk:

• een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
• een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
• een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daar stopt het niet, want naast de strafrechtelijke sancties is het mogelijk dat de verzekering de schade van het ongeval bij u komt verhalen. Deze bedragen zijn niet min, want ze kunnen oplopen tot € 31.000 en in sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering.

Diabetes? Dit moet u doen

Als u suikerziekte heeft, dan dient u twee zaken in orde te brengen:
download hier uw attest om een rijbewijs met vervaldatum aan te vragen;
• controleer en optimaliseer uw verzekeringen om risico’s te vermijden én niet onnodig veel premies te betalen.

Om een aangepast rijbewijs te verkrijgen, dient u eerst een rijgeschiktheidsattest te laten invullen door uw huisarts of endocrinoloog. Vanaf 3 inspuitingen insuline of meer per dag of bij een verhoogd risico op hypoglycemie moet de aanvraag sowieso bij de endocrinoloog gebeuren.

Met dit attest kan u vervolgens bij de bevoegde instantie (de gemeente waar u woont bijvoorbeeld) aankloppen voor de nodige aanpassingen.

Eerlijkheid bespaart kosten

Veel mensen met diabetes houden informatie over hun aandoening achter voor hun verzekeringsagent, omdat ze vrezen dat hun verzekeringskosten hoog zullen oplopen. Gelukkig kan het ook anders! Wij zijn ervan overtuigd dat mensen met diabetes met voldoende discipline in hun leven net minder kans maken op ongevallen.

Daarom biedt ZAO Group (de verzekeringsfirma van initiatiefnemer Wim Pelckmans) interessante kortingen aan mensen met diabetes die zich regelmatig laten controleren door hun arts, goede bloedwaarden vertonen, hun rijbewijs tijdig laten vernieuwen… Meer weten? Zorg ervoor dat u goed verzekerd bent én niet te veel betaalt. Contacteer ons voor meer informatie

Rijbewijs privé en professioneel

Een aangepast rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs een stempel ‘diabetes’ krijgt. De aanpassing houdt voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur in. Afhankelijk of u het rijbewijs voor private of professionele doeleinden wil gebruiken, bedraagt de geldigheidsduur 3 tot 5 jaar.

Een privérijbewijs (groep 1: rijbewijs A3, A, B, B+E of G) is maximum 5 jaar geldig. Een rijbewijs voor professioneel gebruik (groep 2: rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E of D+E) is maximum 3 jaar geldig.

Als persoon met diabetes dient u in uw voertuig altijd snelle suikers binnen handbereik te hebben. Professionele chauffeurs zijn bovendien verplicht om een glucometer bij zich te hebben om op relevante tijdstippen de bloedspiegel te kunnen meten.

Meer weten over de verschillende rijbewijzen voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

De vaststelling gebeurt op basis van diabetes-gerelateerde complicaties zoals uw oogtoestand of locomotorische capaciteiten. In principe wordt een aangepast rijbewijs zonder problemen toegewezen aan mensen met diabetes:

• zonder verhoogd risico op ernstige hypoglycemie;
• zonder terugkerende hypoglycemie;
• met voldoende inzicht in het risico van hypoglycemie;
• die voldoen aan de vereisten van de specifieke rijbewijscategorie;
• zonder ernstige verwikkelingen.

Is uw suikerziekte stabiel? Heeft u de nodige inzichten met betrekking tot uw aandoening en het herkennen van hypoglycemie? Blijft u bovendien trouw aan uw therapie? Dan kan u zonder zorgen een aangepast rijbewijs aanvragen.

Voor meer informatie over diabetes verwijzen wij u graag door naar de Diabetes Liga