Bewustzijnsstoornissen en slaapapneu

Heeft u een bewustzijnsstoornis of slaapapneu?

Kreeg u de diagnose van een bewustzijnsstoornis of slaapapneu? Dan bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Anders bent u bij ongevallen niet verzekerd en kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Vermijd onnodige risico’s, download hier uw attest, en laat uw rijbewijs aanpassen.

Mijnrijgeschiktheid aandoening bewustzijnstoornis en slaapapneu

Bewustzijnsstoornissen en slaapapneu en de gevolgen voor uw rijbewijs

Bewustzijnsstoornissen of slaapapneu hebben vaak verregaande gevolgen op uw leven en dat van uw naasten. Er zijn mogelijk ook gevolgen waar u niet meteen aan denkt, zoals de (on)geldigheid van uw rijbewijs en de gevolgen voor uw aansprakelijkheid en verzekering.

Als patiënt met bewustzijnsstoornissen of slaapapneu bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Zo niet, dan loopt u het risico op enkele vervelende gevolgen.

Wanneer u uw rijbewijs niet laat aanpassen na diagnose, rijdt u eigenlijk rond met een ongeldig rijbewijs. En dat is strafbaar. Bij een ongeval zal u bijgevolg voor de politierechtbank moeten verschijnen.

In de politierechtbank riskeert u verschillende strafrechtelijke sancties zoals:

  • een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
  • en indien nodig, een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij bij u komt aankloppen voor de schade van het ongeval. Dus naast de strafrechtelijke sancties hangt er mogelijk een schadeclaim van € 31.000 boven uw hoofd. In het slechtste geval kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering door de verzekeringen.

Bewustzijnsstoornis of slaapapneu? Bescherm uzelf

Na een diagnose dient u zo snel mogelijk de volgende twee zaken in orde brengen:

Om een rijbewijs met vervaldatum aan te vragen, heeft u een rijgeschiktheidsattest van uw behandelend arts nodig. De arts zal u doorverwijzen naar een neuroloog voor advies betreffende uw rijgeschiktheid en de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Met dit attest kan u vervolgens bij de bevoegde instantie (de gemeente waar u woont bijvoorbeeld) aankloppen voor de nodige aanpassingen.

Rijbewijs privé en professioneel gebruik

Een aanpassing van uw rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs de stempel ‘bewustzijnsstoornis of slaapapneu’ krijgt. De aanpassing is voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur. De neuroloog bepaalt in welke mate u geschikt bent om te rijden én de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

De geldigheidsduur van een rijbewijs uit groep 1 (rijbewijs A3, A, B, B+E of G) werd tijdens de eerste aanvraag beperkt tot maximaal 2 jaar. Daarna kan u een rijbewijs met onbeperkte geldigheidsduur aanvragen.

De geldigheidsduur van een rijbewijs uit groep 2 (rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E) werd tijdens de eerste aanvraag beperkt tot maximaal 1 jaar. Daarna kan u een rijbewijs met een geldigheidsduur van maximum 5 jaar aanvragen. Indien u ouder bent dan 50 jaar is de maximale geldigheidsduur beperkt tot 3 jaar.

Meer weten over een rijbewijs voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

Het is niet nodig om na diagnose van een bewustzijnsstoornis of slaapapneu opnieuw uw rijexamen af te leggen. Een neuroloog stelt vast in welke mate u medisch gezien geschikt bent om te rijden.

Als patiënt met bewustzijnsstoornissen of slaapapneu kan u rijgeschikt worden verklaard indien u:

  • minstens één maand wacht na uw succesvolle behandeling voor een matige of ernstige vorm van slaapapneu. Een gunstig verslag, adequate medische opvolging en degelijke therapietrouw zijn wel vereist.
  • een narcolepsie/cataplexiesyndroom heeft die onder behandeling geen symptomen vertoont en na het uitblijven van deze bewustzijnsstoornissen gedurende een periode van 6 maanden.

Als u een pathologische somnolentie of bewustzijnsstoornissen heeft ten gevolge van het narcolepsie / cataplexiesyndroom of slaapapneu kan u niet rijgeschikt worden verklaard.