Beperkingen van het zicht

Heeft u een beperking van het zicht? Pas tijdig uw rijbewijs aan!

Heeft u een beperkt gezichtsvermogen? Dan bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Anders bent u bij ongevallen niet verzekerd en kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Vermijd onnodige risico’s, download hier uw attest en laat uw rijbewijs aanpassen.

Mijnrijgeschiktheid aandoening beperkingen van het zicht

Beperkingen van het zicht en de gevolgen voor uw rijbewijs

Een beperkt gezichtsvermogen kan verregaande gevolgen hebben voor uw leven en uw omgeving. Het heeft wellicht ook gevolgen voor uw rijbewijs.

Heeft u een sterk verminderd zicht? Dan bent u volgens de wet verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Doet u dat niet, dan kan dat nare gevolgen met zich meebrengen.

Rijden zonder aangepast rijbewijs met een beperking van het zicht staat volgens de wet namelijk gelijk aan rijden met een ongeldig rijbewijs. Bij een ongeval met een onaangepast rijbewijs zal u dus voor de politierechtbank moeten verschijnen.

De politierechter kan u daar op verschillende manieren strafrechtelijk sanctioneren. U riskeert mogelijk:

  • een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
  • een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daar stopt het niet, want naast de strafrechtelijke sancties is het mogelijk dat de verzekering de schade van het ongeval bij u komt verhalen. Deze bedragen zijn niet min, want ze kunnen oplopen tot € 31.000 en in sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering.

Een beperking van het zicht? Dit moet u doen

Bij een beperking van het zicht dient u zo snel mogelijk de volgende twee zaken in orde brengen:

Om een aangepast rijbewijs te verkrijgen, dient u eerst een rijgeschiktheidsattest te laten invullen door uw oogarts. De medisch deskundige bepaalt de mate waarin u medisch gezien geschikt bent om te rijden. De deskundige bepaalt ook de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Uw oogarts gaat na of u een optische correctie nodig heeft om de vereiste gezichtsscherpte te bereiken of om een visueel functioneren te garanderen zodat u in alle veiligheid een voertuig kan besturen. De oogarts vermeldt de optische correctie op het medisch attest.

Met dit attest kan u vervolgens bij de bevoegde instantie (de gemeente waar u woont bijvoorbeeld) de nodige aanpassingen aan uw rijbewijs laten doorvoeren.

Rijbewijs privé en professioneel gebruik

Een aangepast rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs een stempel ‘beperking van het zicht’ krijgt. De aanpassing houdt voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur in.

Zowel voor een rijbewijs uit groep 1 (rijbewijs A3, A, B, B+E of G) als een rijbewijs uit groep 2 (rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E) bepaalt de oogarts de mate waarin u geschikt bent om te rijden en de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Meer weten over een rijbewijs voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

Om te bepalen of u rijgeschikt bent, zal u verschillende oog- en gezichtstesten moeten afleggen. Zo bepaalt de oogarts de mate van uw gezichtsscherpte, gezichtsveld en zicht bij schemerlicht.

Heeft u een beperking van het zicht en wilt u een rijbewijs voor privégebruik, dan dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • uw binoculaire gezichtsscherpte, zo nodig met optische correctie, moet minstens 5/10 bedragen. In uitzonderlijke gevallen en na gunstig advies van een oogarts en een geneesheer van CARA is 3/10 ook mogelijk mits u voldoet aan de norm van het gezichtsveld.
  • uw horizontale binoculaire gezichtsveld moet minstens 120° bedragen, met vanuit het centrum van dit gezichtsveld een amplitude van minstens 50° naar links en naar rechts en minimaal 20° naar boven en onder. De centrale 20° dienen vrij te zijn van enig absoluut defect. In uitzonderlijke gevallen en na gunstig advies van een oogarts en een geneesheer van CARA kan u ook worden goedgekeurd mits u voldoet aan de norm van de gezichtsscherpte.
  • uw zicht dient zich bij schemerlicht na vijf minuten aan te passen aan de duisternis en een gezichtsscherpte vertonen van 2/10, eventueel met optische correctie.
  • u dient te slagen voor een rijtest in het centrum van CARA. In dat geval bezorgt de oogarts een verslag over uw visueel functioneren met vermelding van de oorzaak, prognose, stabiliteit en adaptatie aan de geneesheer van CARA. Dit verslag moet onder meer aantonen dat het om een geïsoleerde visuele functiestoornis gaat.

Als u slechts één oog functioneel gebruikt, gelden dezelfde criteria als voor het binoculair functioneren. Ook in dit geval kan een oogarts u rijgeschikt verklaren.

Heeft u een beperking van het gezichtsvermogen en wilt u een rijbewijs voor professioneel gebruik, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw binoculaire gezichtsscherpte, zo nodig met optische correctie, moet minstens 8/10 bedragen voor het beste oog en 1/10 voor het minder goede oog. Indien u voor het bereiken van deze waarden brilglazen of contactlenzen nodig heeft, mogen deze niet sterker zijn dan plus 8 dioptrieën.
  • uw horizontale binoculaire gezichtsveld moet minstens 160° bedragen, met vanuit het centrum van dit gezichtsveld een amplitude van minstens 70° naar links en naar rechts en minimaal 30° naar boven en onder. De centrale 30° dienen vrij te zijn van enig absoluut defect.
  • uw zicht dient zich bij schemerlicht na vijf minuten aan te passen aan de duisternis en een gezichtsscherpte ver te tonen van 2/10, eventueel met optische correctie.

Als u slechts één oog functioneel gebruikt, dan kan u niet rijgeschikt worden verklaard.