Aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem

Heeft u een aandoening van het gehoor of vestibulair systeem?

Kreeg u een diagnose van een aandoening van het gehoor of vestibulair systeem? Dan bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Anders bent u bij ongevallen niet verzekerd en kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Vermijd onnodige risico’s, download hier uw attest en laat uw rijbewijs aanpassen.

Mijnrijgeschiktheid aandoeningen gehoor en vestilbulair

Aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem en de gevolgen voor uw rijbewijs

Een verminderd gehoor of een aandoening aan het vestibulair systeem kan verregaande gevolgen hebben voor u en uw omgeving. Uw leven verandert hard, ook op gebieden waar u mogelijk niet meteen aan denkt. Aandoeningen van het gehoor en vestibulair systeem kunnen uw rijgeschiktheid sterk beïnvloeden.

Daarom bent u na een diagnose wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Zo niet, dan loopt u het risico op enkele vervelende gevolgen.

Wanneer u uw rijbewijs niet laat aanpassen na diagnose, rijdt u eigenlijk rond met een ongeldig rijbewijs. En dat is strafbaar. Bij een ongeval zal u bijgevolg voor de politierechtbank moeten verschijnen.

In de politierechtbank riskeert u verschillende strafrechtelijke sancties zoals:

  • een geldboete van € 1.600 tot € 16.000;
  • een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar;
  • en indien nodig, een gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.

Daarnaast is het ook mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij bij u komt aankloppen voor de schade van het ongeval. Dus naast de strafrechtelijke sancties hangt er mogelijk een schadeclaim van € 31.000 boven uw hoofd. In het slechtste geval kan er zelfs sprake zijn van onbeperkte terugvordering door de verzekeringen.

Een aandoening van het gehoor of vestibulair systeem? Bescherm uzelf

Na de diagnose dient u zo snel mogelijk de volgende twee zaken in orde brengen:

Om een rijbewijs met vervaldatum aan te vragen, heeft u een rijgeschiktheidsattest van uw behandelende arts nodig. Deze zal u doorverwijzen naar een neus-, keel- en oorspecialist voor advies betreffende uw rijgeschiktheid en de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

De arts stelt vast in welke mate u geschikt bent om te rijden. Vervolgens kan u met dit attest een aangepast rijbewijs aanvragen bij de bevoegde instantie (de gemeente waar u woont).

Rijbewijs privé en professioneel gebruik

Een aangepast rijbewijs betekent overigens niet dat uw rijbewijs een stempel ‘aandoening van het gehoor en vestibulair systeem’ krijgt. De aanpassing houdt voornamelijk een beperking van de geldigheidsduur in.

Zowel voor een rijbewijs uit groep 1 (rijbewijs A3, A, B, B+E of G) als een rijbewijs uit groep 2 (rijbewijs C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D of D+E) bepaalt de neus-, keel-, en oorarts de mate waarin u geschikt bent om te rijden en de geldigheidsduur van uw rijbewijs.

Meer weten over een rijbewijs voor privé of professioneel gebruik? Klik hier voor meer informatie.

Goed om te weten

Heeft u een aandoening van het gehoor of het vestibulair systeem? Dan kan uw aandoening een invloed hebben op de mate waarin u geschikt bent om met een gemotoriseerd voertuig te rijden. Zo kan een plotselinge aanval van duizeligheid of een evenwichtsstoornis uw rijgeschiktheid uiteraard negatief beïnvloeden.

Doofheid is echter geen reden om niet meer te rijden. Indien doofheid niet gepaard gaat met ernstige vestibulaire stoornissen, kan u zonder zorgen een aangepast rijbewijs aanvragen.