Aandoeningen

Invloed op de geldigheid van uw rijbewijs

Er zijn 12 aandoeningen in België die een impact hebben op de geldigheid van uw rijbewijs. Zonder aangepast rijbewijs bent u niet verzekerd en kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Moet u uw rijbewijs laten aanpassen? Hieronder vindt u een overzicht van de aandoeningen waarvoor een aangepast rijbewijs wettelijk verplicht is.

Mijnrijgeschiktheid aandoeningen

“Dankzij Mijnrijgeschiktheid kan ik ondanks mijn aandoening toch gerust met de auto rijden.”

– Wim P.

Diabetes

Heeft u diabetes? Dan heeft uw aandoening gevolgen voor uw rijgeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan uw bloedwaarden of het risico op een hypoglycemie. De wet verplicht u om uw rijbewijs te laten aanpassen. Lees alles over de gevolgen van diabetes voor uw rijbewijs.

Epilepsie

Bent u gediagnosticeerd met epilepsie? Dan bent u volgens de wet medisch gezien niet geschikt om te rijden. Toch zijn er uitzonderingen mogelijk. Weet u 100% zeker of u nog mag rijden en hoe u uw rijbewijs in orde kunt brengen?

Neurologische aandoeningen

Heeft u een neurologische aandoening? Dan heeft u mogelijk functiestoornissen die een invloed hebben op uw rijgeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan coördinatiestoornissen of tijdelijke verlamming. Pas tijdig uw rijbewijs aan om wettelijk en verzekeringstechnisch in orde te zijn.

Geestelijke aandoeningen

Heeft u een geestelijke aandoening? Dan heeft dit mogelijk een negatieve invloed op uw rijgeschiktheid. Bewustzijns- of stemmingsstoornissen hebben bijvoorbeeld veel invloed op uw rijgeschiktheid. Daarom voorziet de wet dat u uw rijbewijs moet laten aanpassen. Lees hier meer over de invloed van uw geestelijke aandoening op uw rijbewijs.

Beperkingen van het zicht

Is uw zicht beperkt? Om op een veilige manier een voertuig te besturen is een controle en opvolging van uw zicht noodzakelijk. Bovendien bent u wettelijk verplicht om uw rijbewijs te laten aanpassen. Wilt u weten of uw rijbewijs nog wettelijk in orde is?

Aandoeningen van gehoor

Heeft u een aandoening aan het gehoor en/of vestibulair systeem? Dan heeft uw aandoening gevolgen voor de mate waarin u geschikt bent om een voertuig te besturen. U zal uw rijbewijs tijdig moeten laten aanpassen. Hier leest u alles over de invloed van uw aandoening op uw rijbewijs en de stappen die u moet nemen om uw rijbewijs in orde te brengen met de wet.

Afwijkingen hart en bloedvaten

Heeft u een afwijking aan het hart en/of de bloedvaten? Dan beïnvloedt uw aandoening de mate waarin u rijgeschikt bent. Pas tijdig uw rijbewijs aan om goed verzekerd te blijven en strafrechtelijke vervolging te vermijden. Klik hier voor meer informatie en om uw rijbewijs in orde te laten brengen.

Bewustzijnsstoornissen en slaapapneu

Heeft u last van bewustzijnsstoornissen of slaapapneu? Dan heeft uw aandoening gevolgen voor uw rijgeschiktheid. U dient tijdig uw rijbewijs te laten aanpassen om wettelijk en verzekeringstechnisch in orde te zijn. Klik hier voor meer informatie en om uw rijbewijs in orde te laten brengen.

Locomotorische aandoeningen

Heeft u één of meerdere locomotorische aandoeningen? Dan dient u tijdig uw rijbewijs en mogelijk ook uw voertuig te laten aanpassen. Wilt u meer weten over de wettelijke en verzekeringstechnische verplichtingen die uw locomotorische aandoening met zich meebrengt?

Implantaten

Heeft u één of meerdere implantaten zoals pacemakers of defibrillators laten plaatsen? Dan moet u tijdig uw rijbewijs laten aanpassen. Dergelijke implantaten beïnvloeden namelijk uw rijgeschiktheid. Wilt u meer weten over de gevolgen van uw implantaten voor uw rijbewijs, en wilt u uw rijbewijs meteen wettelijk in orde te brengen?

Nier- en leveraandoeningen

Heeft u een nier- of leveraandoening? Dan hebben de symptomen zoals slaperigheid en verminderde concentratie een invloed op uw geschiktheid om met de auto te rijden. Pas tijdig uw rijbewijs aan om risico’s te vermijden. Meer weten over nier- en leveraandoeningen en de gevolgen voor uw rijbewijs?

Gebruik van alcohol, drugs, geneesmiddelen

Bent u verslaafd aan alcohol, drugs of geneesmiddelen? Dan bent u in principe niet rijgeschikt, tenzij u kan aantonen dat u zich sinds al enkele maanden volledig kan onthouden. Meer weten over het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen en de gevolgen voor uw rijbewijs?

Heeft u vragen over de gevolgen van uw aandoening of wilt u uw verzekering optimaliseren zodat u goed verzekerd bent en zeker niet te veel betaald?